ถ้าคุณฝันของเงิน – โครนแล้วความฝันดังกล่าวแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและความสําเร็จ…