เรือพาย

เมื่อคุณเห็นเรือพายในฝันแล้วความฝันดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความยากลําบากและยืนยัน ความฝันแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มองหาความช่วยเหลือ แต่ทําทุกอย่างด้วยตัวคุณเอง เพื่อให้ได้การตีความที่ชัดเจนของความฝันของคุณโปรดใส่ใจกับสถานะของน้ํา