ห้องน้ําสาธารณะ

ความฝันของห้องน้ําสาธารณะเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามอย่างเป็นระเบียบเพื่อล้างความคิดเชิงลบอารมณ์หรือสถานการณ์ สถานการณ์ชีวิตหรือนิสัยที่ไม่ดีไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก คุณอาจมีปัญหาอื่นๆ บุคคลอื่น หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่รบกวนความสามารถในการแก้ไขปัญหาของคุณได้อย่างง่ายดาย ห้องน้ําสาธารณะเป็นสัญญาณว่าความพยายามมากขึ้นเป็นสิ่งจําเป็นที่จะแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ปัจจุบันแทบจะไม่สนับสนุนความคืบหน้า