หมูด

เมื่อคุณเห็นน้ํามันหมูในฝันของคุณแล้วความฝันดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามในการปีนของคุณ เมื่อคุณเห็นน้ํามันหมูซึ่งละลายในมือของคุณแล้วความฝันดังกล่าวบ่งบอกถึงความผิดหวังและความทุกข์เพราะไม่บรรลุเป้าหมาย