บาบูน

ถ้าคุณฝันของลิงบาบูนก็หมายความว่าคุณควรจะเปิดขึ้นเมื่อมันถือว่าความคิดและความรู้สึกของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณบอกคนที่คุณคิดและวิธีการที่คุณรู้สึก ความหมายอื่น ๆ ของความฝันนี้ยังอธิบายว่าบางทีคุณอาจจะแสดงตัวเองอย่างไม่เหมาะสม