เปรี้ยว

ความฝันเกี่ยวกับการเพลิดเพลินกับรสชาติเปรี้ยวเป็นสัญลักษณ์ของความสุขของความท้าทายหรือความยากลําบาก ฉันชอบที่จะรู้ว่าสิ่งที่จะต้องยากขึ้นหรือไม่รู้สึกดี ความฝันเกี่ยวกับการไม่ชอบสิ่งที่รสชาติเปรี้ยวเป็นสัญลักษณ์ความรู้สึกที่สถานการณ์เป็นเรื่องยากเกินไปหรือกังวลมากเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ดี ความไม่พอใจ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของความรู้สึกที่ว่ามันเป็นสถานการณ์หรือความสัมพันธ์มีบางอย่างผิดปกติกับมันหรือจะแย่ลง