Z (เนื้อเพลง)

ตัวอักษร Z ในความฝันเป็นสัญลักษณ์ของยอดเงินรวมของ negativism หรือไม่ชอบที่จะคิดว่าสิ่งที่เป็นลบ สถานการณ์เชิงลบเป็นสมบูรณ์มากกว่าหรือความเชื่อของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่ถือว่า negativismมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ สัญลักษณ์จะขึ้นอยู่กับรูปร่างของตัวอักษรเป็นสองเส้นขนานที่ดูเหมือนจะแบนเส้นเอียงขวา เส้นทางลาดขวาสะท้อนถึงทางเลือกเชิงลบหรือทิศทางเชิงลบ ตัวอักษร Z เป็นตัวอักษรที่ 26 ของตัวอักษรสนับสนุนสัญลักษณ์นี้เพราะ 26 ในตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้ง (2) กับ negativism (6) สิ่งนี้หมายความว่าคุณจึงบวกที่คุณไม่สามารถยืนคิดอะไรเชิงลบ.