มิงค์

ถ้าคุณเห็นมิงค์ในฝันความฝันเพื่อบ่งบอกถึงฝ่ายตรงข้ามที่ชั่วร้าย เมื่อคุณเห็นสกินมิงค์ในฝันแล้วความฝันดังกล่าวหมายถึงคู่ของคุณซึ่งจะทําให้คุณรําคาญมาก