ไร่องุ่น

ความฝันเกี่ยวกับองุ่นเป็นสัญลักษณ์ของความคิดหรือความรู้สึกที่เติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นพันกันหรือซับซ้อน สิ่งที่คุณกําลังคิดหรือนิสัยที่คุณมีคือการแพร่กระจาย