น้ําส้มสายชู

เมื่อคุณใช้น้ําส้มสายชูในความฝันแล้วมันแสดงให้เห็นความรู้สึกไม่พึงประสงค์ที่คุณมีสําหรับสถานการณ์บางอย่างหรือความสัมพันธ์ คุณกําลังพยายามคิดออกว่าจะหลบหนีสถานการณ์ที่คุณอยู่