พิษ

เห็นพิษในฝันของคุณแสดงให้เห็นว่าคุณจําเป็นต้องกําจัดบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณที่ทําให้คุณมากของอาการป่วย, anguish หรือปฏิเสธ ฝันว่าคุณกินยาพิษหมายความว่าคุณกําลังนําเสนอบางสิ่งบางอย่างในตัวเองที่เป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ของคุณ นี่อาจเป็นความรู้สึกขมขื่น อิจฉา หรือความรู้สึกไม่ดีอื่นๆ ที่คุณกิน