การขายที่ใช้

ความฝันที่คุณอยู่ในการขายหลานี้แสดงให้เห็นความสามารถในการเรียนรู้จากอดีตและใช้ประสบการณ์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความโชคร้าย คุณต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ความสามารถและทักษะที่ลืมไปนานของคุณ ตอนนี้คุณมีความสามารถที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณ