ความเร็ว

ถ้าคุณวิ่งเข้าไปในความฝันความฝันเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่าคุณเสี่ยงในชีวิตตื่นของคุณ ระวังว่าการวิ่งจะไม่นําผลลัพธ์ที่คุณหวังไว้