เทียน

ฝันว่าคุณแล่นเรือใบในน้ําที่เงียบสงบหมายถึงวิธีการชีวิตของคุณไปและวิธีการที่คุณสามารถจัดการกับปัญหาของชีวิต ฝันว่าคุณแล่นเรือกับลมแสดงว่าคุณกําลังประสบกับความยากลําบากมาก