อนาถ

ความฝันของการโลภเป็นสัญลักษณ์ของคุณหรือคนอื่นที่มีทัศนคติที่ใส่ใจเกี่ยวกับการไม่เคยทําอะไรกับบุคคลอื่นในขณะที่รอทุกสิ่งที่คุณต้องการ เชิงลบ, การโลภสามารถเข้าสู่ระบบที่คุณคาดหวังมากเกินไปสําหรับอะไร. นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของความเห็นแก่ตัวหรืออิจฉาที่ไม่ต้องการที่จะมีน้อยกว่าคนอื่น ๆ