เรือดอกไม้

ความฝันเกี่ยวกับแจกันดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความพึงพอใจกับสิ่งที่ไม่ดี สถานการณ์ที่~สวยพอ~เพื่อให้คุณไม่สนใจอะไรยกเว้นรู้มันตอนนี้