การชันสูตรศพ

เมื่อคุณฝันของการชันสูตรศพมันบ่งบอกถึงการตัดการเชื่อมต่อจากความคิดและจิตใจของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคิดพฤติกรรมของคุณและวิธีที่คุณปฏิบัติต่อคนรอบด้านเพราะคุณเป็นคนหนึ่งที่รับผิดชอบต่อการกระทําของคุณ