หน่วยจีพีเอส

ความฝันเกี่ยวกับจีพีเอสเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาสําหรับความรู้สึกที่ชัดเจนของทิศทางวัตถุประสงค์หรือสถานะ มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพหรือน่าสนใจเป็นคุณ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของความพยายามที่จะรู้ว่าคุณหรือคนอื่นอยู่ในสถานการณ์ ความฝันเกี่ยวกับการใช้ GPS เพื่อเข้าหาคนสามารถเป็นตัวแทนของความพยายามของคุณที่จะเข้าใจเป้าหมายของคนอื่น คุณอาจต้องการปรับเป้าหมาย ค่า นิยม หรือความเชื่อกับบุคคลหรือสถานการณ์อื่น อยู่ในหน้าเดียวกันหรือมีจุดประสงค์เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ความฝันของคนจากสัญญาณ GPS ที่ย้ายออกไปจากคุณอาจเป็นตัวแทนสถานการณ์ที่รบกวนเป้าหมายของคุณ