เนื้องอก, เนื้องอก, neplasia,

ถ้าคุณเห็นเนื้องอกในฝันความฝันดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ภายใน บางทีจิตใจของคุณอาจจะพยายามที่จะเกิดขึ้นกับความลับเหล่านี้ ให้แน่ใจว่าคุณจัดการกับปัญหาเหล่านี้