เนื้อ งอก

ความฝันเกี่ยวกับเนื้องอกเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาหรือความขัดแย้งที่เลวร้ายยิ่งเท่านั้น ปัญหาหรือความเกลียดชังที่สะสมอยู่ อาจเป็นสัญญาณที่คุณต้องจัดการกับปัญหายอมรับบางสิ่งบางอย่างหรือเรียนรู้ที่จะให้อภัย ตัวอย่าง: ชายคนหนึ่งฝันเห็นเนื้องอก ในชีวิตจริงคุณไม่สามารถหยุดการค้นหาวิธีใหม่ที่จะเกลียดคนที่คุณเพิ่งพบ เขาเก็บมองหาบนอินเทอร์เน็ตสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลและเก็บไว้ noticing เหตุผลเพิ่มเติมว่าทําไมเขาไม่สามารถยืนเขา.