ท่อ (สูบบุหรี่)

ความฝันเกี่ยวกับท่อสูบบุหรี่เป็นสัญลักษณ์ของสมาธิ