ทรัมเป็ต

ฝันของเสียงของแตร, สัญลักษณ์ความสนใจกับปัญหาบางอย่างและปัญหาที่ต้องจ่าย บางทีอาจมีบางประเด็นร้ายแรงที่จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขทันทีเพื่อให้จิตสํานึกของคุณจะช่วยให้คุณเตือน