ทริปเปิ้ล

ถ้าเธอให้กําเนิดกับแฝดแล้วความฝันดังกล่าวระบุสามองค์ประกอบของจิตวิญญาณของเธอที่เธอได้เปิดสมบูรณ์ บางทีมีปัญหาบางอย่างที่ฉันตระหนักเพียงตอนนี้ แต่ผมเข้าใจอย่างสมบูรณ์ สามยังสามารถคาดการณ์ความปรารถนาของพวกเขาที่จะเป็นพ่อ