การเปลี่ยนรูป

ความฝันของการเปลี่ยน, หมายถึงความชัดเจนหายไปและถูกต้องตามกฎหมาย. ความฝันของการเปลี่ยนรูปยังหมายถึงการเชื่อมต่อลึกกับพระเจ้า