ความหวาดกลัว, กลัว

ถ้าคุณฝันของความหวาดกลัวแล้วความฝันดังกล่าวคาดการณ์เกี่ยวกับความกลัวและปัญหาของคุณที่ได้รับการเลือก ให้แน่ใจว่าคุณแก้ปัญหาเหล่านี้เช่นเดียวกับที่เป็นไปได้มิฉะนั้นคุณจะทําให้เกิดความเครียดมากขึ้น ในทางกลับกันคุณสามารถเป็นคนที่ชอบควบคุมผู้อื่นและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณ