เครื่องวัดอุณหภูมิ

ถ้าคุณฝันของเครื่องวัดอุณหภูมิแล้ววิธีการเกี่ยวกับ dignifies ฝันว่ามันแตกต่างหรือไม่ อุณหภูมิที่ตั้งบนเครื่องวัดอุณหภูมิจะบอกคุณมากขึ้นเกี่ยวกับความฝันขึ้นอยู่กับวิธีการสูงหรือต่ํามันเป็น