สาย เคเบิล

ความฝันกับรถเคเบิลเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนหรือรอช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเผชิญกับปัญหาที่ดี คุณอาจจะเตรียมที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงใหญ่, เผชิญกับความกลัวที่ดีหรือสมบูรณ์ละทิ้งสิ่งที่มีความเสี่ยง เตรียมที่จะไปถึงความสูงใหม่ คุณควบคุมอารมณ์ได้ คุณอาจประสบสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือการยับยั้ง.