ฉีก

เพื่อดูหรือใช้กี่ครั้งเมื่อคุณกําลังฝันมันเป็นสัญญาณอยากรู้อยากเห็นของความฝันของคุณ เครื่องหมายนี้บ่งบอกด้านความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกของความเป็นคุณ สัญลักษณ์ความฝันนี้สามารถเป็นคําอุปมาสําหรับการทอผ้าชะตาของคุณ คุณควบคุมโชคชะตาและชะตากรรมของคุณเองได้