ถัง

ถ้าคุณเห็นถังที่เต็มไปด้วยน้ําแล้วมันบ่งบอกถึงความสุขของคุณที่จุดนี้ในชีวิตของคุณ ถ้าคุณเห็นรถถังเป็นรถถังแล้วมันแสดงให้เห็นการป้องกันและความปลอดภัยที่คุณกําลังพยายามที่จะหา อีกทางเลือกหนึ่งคือความฝันสามารถแสดงความกลัวของสงครามที่คุณมี