นักดาราศาสตร์

ความฝันเกี่ยวกับนักดาราศาสตร์เป็นสัญลักษณ์ของการเก็งกําไรเกี่ยวกับอนาคตหรือศักยภาพที่อยู่ข้างหน้า นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของการวางแผนอย่างรอบคอบหรือการพิจารณาของจํานวนของผล การชั่งน้ําหนักเป็นไปได้ทั้งหมด คุณอาจกําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่มีการรับประกันหรือคําตอบที่แน่นอน นอกจากนี้คุณยังอาจจะฝันของ~ทุกอย่างที่อาจเป็น~หรือทําแผนฉุกเฉิน