หมัด

ฝันว่าคุณกําลังเจาะใครสักคนหรือบางสิ่งบางอย่างหมายถึงความก้าวร้าวและความโกรธที่ซ่อนอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นสัญลักษณ์ของอํานาจและความสามารถในการวาดความแข็งแรงจากภายในตัวเอง ฝันว่าคุณไม่สามารถโยนหมัดบ่งชี้ว่าคุณรู้สึกกําพร้า คุณอาจมีความภาคภูมิใจในตนเองและปัญหาความไว้วางใจ ฝันว่าคุณดื่มหมัด, หมายถึงพลังและต่ออายุ.