เงียบ

ถ้าคุณฝันของการเงียบเป็นพิเศษแล้วหมายความว่าคุณไม่สามารถแสดงความคิดหรือความรู้สึกของคุณ คุณรู้สึกว่ามีอุปสรรคที่ไม่อนุญาตให้คุณแสดงความรู้สึกของคุณ ถ้าคนอื่นเงียบแล้วก็หมายความว่าคุณรู้สึกหายไปและไม่ทราบวิธีการจัดการกับบุคคลนั้น