แซกโซโฟน

ความฝันของแซกโซโฟนมันหมายถึงความต้องการทางเพศและความปรารถนาที่มีมัน นอกจากนี้ยังอาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าฝันเป็นกังวลสําหรับใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างหรือมีความรู้สึกที่ซ่อนอยู่บางอย่างที่ยังไม่ได้รับการแสดง