พลาด

ความฝันเกี่ยวกับปียสําหรับบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนเป็นสัญลักษณ์ความรู้สึกของการกีดกันส่วนบุคคล ความยากลําบากในการใช้เวลาห่างจากความสนใจของคุณหรือสถานการณ์ชีวิตที่คุณได้กลายเป็นคุ้นเคยกับ ความฝันของปรารถนาอาจสะท้อนความรู้สึกมีชีวิตชีวาของชีวิต, ของการถูกแยกออกจากคู่ของคุณ. ในเชิงลบความปรารถนาในฝันอาจเป็นสัญญาณที่คุณไม่ต้องการได้ยินทุกคนเพราะสิ่งที่คุณต้องการมากเกินไป นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของปัญหาที่มีความอดทนหรือการดูแล ความยากลําบากในการปรับตัวหลังจากระยะเวลาของการกระตุ้นรุนแรง