ม้วน

ฝันเกี่ยวกับหรือเห็นในม้วนฝันอาจบ่งบอกว่าคุณมีความคิดในวงการ คุณอาจจะไปปัญหาเดียวกัน / สถานการณ์อีกครั้งโดยไม่มีข้อสรุปใด ๆ