ริ โอ

ความฝันเกี่ยวกับแม่น้ําเป็นสัญลักษณ์ของสถานการณ์เชิงลบหรือความไม่แน่นอนในชีวิตของคุณที่เป็นชั่วคราว คุณกําลังเผชิญกับอุปสรรคสถานการณ์ที่ไม่รู้จักหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ที่จําเป็นในระหว่างนี้หรือเป็นส่วนหนึ่งของ ~กระแสชีวิตของคุณ~ ความฝันของการข้ามแม่น้ําเป็นสัญลักษณ์ของอุปสรรคของความไม่แน่นอนความยากลําบากคุณต้องเอาชนะหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เป็นชั่วคราว ข้ามแม่น้ําเป็นสัญลักษณ์ของข้ามขั้นตอนก่อนที่จะถึงเป้าหมาย ความฝันเกี่ยวกับการลอยตัวในแม่น้ําบนเรือเป็นสัญลักษณ์ของการนําปัญหาชั่วคราวหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ วิธีที่ดีที่คุณนําทางปลายน้ําสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการที่ดีที่คุณกําลังจัดการกับปัญหาในชีวิตของคุณ ความฝันเกี่ยวกับแม่น้ําสกปรกเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับปัญหาชั่วคราวหรืออุปสรรค, เป็นผิดศีลธรรมมากหรือน่าสงสัย. รู้สึกว่าคุณอาจจะต้องเผชิญปัญหาระยะสั้นที่เป็นที่ไม่พึงประสงค์ที่ไม่พึงประสงค์มากหรือต้องการให้คุณลดจริยธรรมของคุณ หันหน้าไปทางสถานการณ์น่าเกลียดชั่วคราว