นิตยสาร

ความฝันเกี่ยวกับนิตยสารสัญลักษณ์ที่จัดตั้งขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรใหม่หรือสิ่งที่เป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดในปัจจุบันในสถานการณ์ หากคุณกําลังอ่านนิตยสารที่คุณสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคนอื่นที่ให้คุณหัว~~เกี่ยวกับสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในขณะนี้ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของ savviness พิจารณาเนื้อหาและชื่อของนิตยสารสําหรับความหมายเพิ่มเติม ตัวอย่าง: ผู้หญิงฝันที่จะอ่านนิตยสารสีดํา ในชีวิตจริงเพื่อนบอกเธอข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาที่กลัวเธอ