รามอส

ความฝันเกี่ยวกับกิ่งไม้เป็นสัญลักษณ์ของปัญหาเล็ก หรือเล็ก นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของความรู้สึกที่คุณสามารถทําลายคนหรือสถานการณ์ ~เช่นกิ่งไม้~ สําหรับเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ. อีกทางเลือกหนึ่งสาขาสามารถเป็นตัวแทนของบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคุณที่มีความสําคัญมากหรือง่ายต่อการทําลาย รู้สึกเหมือนมีคนอาจทําให้คุณอับอายหรือทําลายคุณเหมือนไม่มีอะไร