ความค้องกัน, สังคมทางศาสนาของเพื่อน

ฝันและเห็น Quaker เป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ชัดเจนของความฝัน ฝันของมันสามารถเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมั่นและความเชื่อทางจิตวิญญาณของคุณ นอกจากนี้ยังแสดงถึงความสงบและความสงบสุข ฝันของตัวคุณเองในฐานะควอเกอร์แสดงให้เห็นว่าคุณกําลังมองหาปลอบใจเล็กน้อย คุณต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น