ผู้ผลิตเพลง

ความฝันเกี่ยวกับผู้ผลิตเพลงเป็นสัญลักษณ์ของด้านของตัวเองที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตอื่น ๆ หรือกําหนดทางเลือกของเขาเพื่อความสุขสูงสุด คุณอาจรู้สึกว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับความสุขของคนอื่น หรือผู้ผลิตเพลงอาจสะท้อนว่าคุณต้องการเป็นคนอย่าง