ศิลปิน

เมื่อคุณฝันของการเป็นศิลปินและภาพวาดภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของความคิดสร้างสรรค์และใช้งานง่ายคุณเป็นบุคคล ความฝันนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของอารมณ์ของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณได้วาดภาพเป็นภาพนี้แสดงถึงด้านปัจจุบันของชีวิตของคุณ