ท่า

มีท่าทางที่ดีเมื่อคุณฝันก็มีความหมายสัญลักษณ์ของความไว้วางใจ หากท่าของคุณไม่ดีอย่างเห็นได้ชัดแล้วมันเป็นตรรกะเป็นสัญลักษณ์สําหรับการขาดความเชื่อมั่นหรือความนับถือตนเองต่ํา คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับตัวเอง