สุกร

ความฝันเกี่ยวกับหมูเป็นสัญลักษณ์ของความคิดที่เกินและเห็นแก่ตัว โลภ, เห็นแก่ตัวและไม่รู้สึกถึงผู้อื่น. คุณกังวลเกี่ยวกับความสุขของคุณเองและคุณชนะ หยิ่ง