ความปีติ

ความฝันเกี่ยวกับความปลาบปลื้มสามารถเป็นสัญลักษณ์ของสถานการณ์ชีวิตตื่นที่กําหนดหรือไม่คุณสมควรที่จะรู้สึกดีหรือเหมือนคุณ ผลของสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าเห็นแก่ตัวเกินไปหรือไม่ ความปลาบปลื้มใจอย่างใกล้ชิดสามารถแสดงถึงความดันที่คุณรู้สึกว่าจากการเป็นใจกว้างเป็นพิเศษหรือดี เมื่อมีโอกาสพิสูจน์ความดีหรือความเอื้ออาทรของคุณ ความฝันของการถูกทิ้งไว้เบื้องหลังในความน่าจดจําที่แสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกว่าคุณไม่ควรได้รับบางสิ่งบางอย่าง อิจฉาที่คนอื่นได้รับสิ่งที่คุณไม่สามารถทํา กลัวไม่เคยจะดีพอหรือไม่ที่จะได้รับโอกาสที่สอง อายใจด้วยความเห็นแก่ตัว