เน่า

ความฝันของบางสิ่งบางอย่างที่เน่าเสียเป็นสัญลักษณ์ของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหรือความล้มเหลวที่จะทําให้การใช้โอกาส ความเมื่อยล้า