ตึกระฟ้า

ถ้าคุณเห็นตึกระฟ้าแล้วมันแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์และด้านที่เหมาะสําหรับตัวเอง คุณเป็นคนที่กําหนดความคาดหวังสูงสําหรับตัวเองเพื่อเข้าถึงและได้รับประโยชน์สูงสุดจากมัน