อัฒจันทร์

การมองจากหรือนั่งอยู่ในความฝันเป็นสัญลักษณ์ของการรับรู้ของการเผชิญหน้าของบางชนิด คุณอาจจะต้องสงสัยว่าคุณกําลังดิ้นรนกับปัญหา นอกจากนี้คุณยังอาจสะท้อนความคืบหน้าของเป้าหมายของคุณ หรือ, อัฒจันทร์สามารถเป็นตัวแทนการต่อสู้หรือเผชิญหน้ากับคุณเป็นพยานกับคนอื่น. ความฝันเกี่ยวกับการนั่งอยู่ในอัฒจันทร์ที่ว่างเปล่าอาจสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหมายของคุณของการต่อสู้หรือเผชิญหน้ากับปัญหาอํานาจ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อของคุณว่าคนอื่นไม่สนใจในการเผชิญปัญหา