สเก็ตน้ําแข็ง

เพื่อฝันว่าคุณสเก็ตน้ําแข็งเป็นคําเตือนสําหรับคุณเพื่อให้บรรลุความมั่นใจมากขึ้น หากคุณกําลังสเก็ตน้ําแข็งหนาในความฝันแล้วมันสามารถตีความเป็นสัญลักษณ์ที่คุณต้องพึ่งพาการกระทําของคุณจะประสบความสําเร็จ ถ้าน้ําแข็งเสียในขณะที่คุณสเก็ตน้ําแข็งแล้วความฝันอาจบ่งบอกว่าคุณจะต้องใส่ใจมากขึ้นรอบๆ คุณ คุณทําหน้าที่อย่างรอบคอบในชีวิตของคุณ? คุณมีสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ที่ต้องวิเคราะห์และตรวจสอบ?