แคทวอล์ค

ความฝันบนแคทวอล์เป็นสัญลักษณ์ของการสาธิตความไว้วางใจสําหรับคนอื่น ๆ คนอื่นๆแสดงว่าทําไมคุณถึงดีที่สุดหรือเหตุผลที่คุณควรได้รับการปฏิบัติตาม การตั้งค่าตัวอย่าง ในทางลบแคทวอล์อาจสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับลัทธิแสดงออกหรือเชื่อว่าคุณต้องมาก่อน ขอความสนใจมาก คุณหรือคนอื่นที่ขายหน้าตัวเองคิดว่าพวกเขามีความสําคัญ