เรน โบว์

ความฝันเกี่ยวกับรุ้งเป็นสัญลักษณ์ของการประสานกัน มีสถานการณ์, การแก้ไขทางอารมณ์หรือจิตใจที่เกิดขึ้น. สัญลักษณ์ที่สามารถมีผลกระทบในเชิงบวกหรือลบขึ้นอยู่กับสถานะของจิตใจและชีวิตของคุณ บวกคุณสามารถพบความมั่นใจใหม่หรือหาความยุติธรรมในพื้นที่บางส่วนของชีวิตของคุณ ลบสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือกรรมที่ไม่ดีอาจเกิดขึ้น รุ้งเป็นสัญญาณที่ negativism เป็นอย่างใดถูกเผชิญหน้าหรือคงที่.